Sứ Mệnh Của Business Coach Đỗ Văn Học

Tôi nguyện trở thành một người bạn đồng hành chân thành, đáng tin cậy luôn ở bên cạnh bạn trong những lúc gian nguy và cả những lúc ăn mừng chiến thắng. Tôi có sứ mệnh đem hết tài năng, trí tuệ, tâm sức (của mình ra mà) cống hiến, trợ giúp cho bạn cũng như các Chủ Doanh Nghiệp, (những người mà) có tâm sáng, tầm nhìn lớn trong công cuộc xây dựng doanh nghiệp thành công theo chuẩn ActionCOACH. Để cuối cùng thì bạn và họ có thể nở nụ cười viên mãn khi trở thành Doanh Nhân Hạnh Phúc, có một cuộc sống thực sự cân bằng, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.

248 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *