10: Radio Online 10: Đối Mặt Với Sợ Hãi

Thường thì chúng ta mang trong mình đủ nỗi sợ hãi chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Số ít nỗi sợ hãi là có thật, nó giúp chúng ta tránh được hiểm nguy còn phần lớn nỗi sợ hãi là không có thật, nó là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của chúng ta. Một trong những nỗi sợ hãi là sợ những điều không biết. Ví dụ như sợ rồi tương lai sau này sẽ ra sao. Bởi vì đối với nhiều người mà nói, tương lai là những điều bất ổn và không thể đoán trước. Làm thế nào để đối mặt với những nỗi sợ hãi này?
Trước tiên phải thừa nhận rằng, chính chúng ta là người tự tạo ra viễn cảnh sợ hãi trong tương lai. Bởi vì ngay lúc này tương lai chưa hề hiện hữu. Ngày mai là một trang giấy hoàn toàn trống trơn. Thậm chí là nếu có điều gỉ đó được đoán biết trước trong tương lai thì những chương sau đó vẫn là ẩn số.
Tất cả những gì chúng ta có thể làm là xuất hiện mỗi ngày, tận tâm, sẵn sàng đương đầu với thử thách và nỗ lực hết mình, không ngừng không nghỉ.
Và khi chúng ta có thể thực hành điều này lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, đột nhiên mọi thứ không còn đáng sợ nữa.

Send in a voice message: https://anchor.fm/doanhnhanhuongnoi/message

201 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *