Người chân thành!

Người xưa nói, làm người thắng ở nhân phẩm mà thua ở toan tính. Điều quan trọng nhất trong đối nhân xử thế, lựa bạn kết thân vẫn là hai chữ “chân thành”. Người chỉ muốn lợi dụng bạn vốn không hề quan tâm đến bạn. Người luôn muốn lừa bạn thì người đó vốn chẳng phải là bạn của bạn. Chân thành là đức tính tốt nhất của con người. Một người chân thành thì dù có nơi đâu vẫn luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm và nhẹ lòng.

http://dovanhoc.com

Send in a voice message: https://anchor.fm/doanhnhanhuongnoi/message

195 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *