Tôi là Đỗ Văn Học

Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi! Đây là ngôi nhà của thế giới nội tâm sâu sắc và những bài học giá trị về kinh doanh và cuộc sống mà tôi đã lĩnh hội trên suốt hành trình chuyển hóa tâm thức, tầm sư học đạo.

Tôi là Đỗ Văn Học

Những Gì Tôi Thích Làm

Làm những điều mình thích là tự do. Thích những điều mình làm là hạnh phúc.

Kinh Dịch

Nghiên cứu và áp dụng bộ môn kinh dịch dự đoán vào kinh doanh và cuộc sống.

LinkedIn Marketing

Nghiên cứu và áp dụng bộ môn kinh dịch dự đoán vào kinh doanh và cuộc sống.

Business Coaching

Đồng hành cùng Chủ Doanh Nghiệp phát triển kinh doanh, cân bằng cuộc sô