Tôi là Business COACH Đỗ Văn Học

Tôi có sứ mệnh giúp Chủ Doanh Nghiệp HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC, LẬP KẾ HOẠCH, đưa ra LỘ TRÌNH TỐI ƯU để đạt được các MỤC TIÊU trong kinh doanh.

Tôi là Business COACH Đỗ Văn Học

Khách Hàng Tiêu Biểu

Những Gì Tôi Thích Làm

Làm những điều mình thích là tự do. Thích những điều mình làm là hạnh phúc.

Business Coaching

Đồng hành cùng Chủ Doanh Nghiệp phát triển kinh doanh, cân bằng cuộc sống.

Tìm hiểu ngay

Đầu Tư Mạo Hiểm

Đầu tư vào các Start Up tiềm năng để cấp số nhân giá trị doanh nghiệp trước khi gọi vốn.

tìm hiểu ngay

Kinh Dịch

Nghiên cứu và áp dụng bộ môn kinh dịch dự đoán vào kinh doanh.

Tìm Hiểu Ngay

Bí quyết xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Tại sao các doanh nghiệp nhỏ hoạt động kém hiệu quả và làm thế nào để khắc phục?