Showing 17 Result(s)

Người chân thành!

Người xưa nói, làm người thắng ở nhân phẩm mà thua ở toan tính. Điều quan trọng nhất trong đối nhân xử thế, lựa bạn kết thân vẫn là hai chữ “chân thành”. Người chỉ muốn lợi dụng bạn vốn không hề quan tâm đến bạn. Người luôn muốn lừa bạn thì người đó vốn …

8: Radio Online 08: Câu chuyện cuộc đời, nốt thăng trầm của Business Coach Đỗ Văn Học

Những thăng trầm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Những câu chuyện thành công luôn tạo nguồn cảm hứng để bạn được tiếp động lực. Nhưng hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác, những nốt nhạc trầm buồn trong hành trình hoàn …