GIEO QUẺ NHÂN MỆNH

Ngày, tháng, năm
Quẻ Nhân Mệnh
Trước khi bấm Gieo Quẻ cần kiểm tra các thông tin xem đã chính xác chưa. Sau đó bấm nút Gieo Quẻ. Sau khi đã lập quẻ thành công, bạn hãy chụp ảnh màn hình quẻ đã lập, lưu về máy tính. Nếu dùng điện thoại thì để chế độ xoay ngang điện thoại, chụp màn hình rồi lưu lại. Sau đó kết bạn Zalo với số 0948302685 để đặt lịch hẹn xin luận quẻ. Lưu ý: Tôi luận quẻ Miễn Phí và sắp xếp lịch xem theo thứ tự ưu tiên. Các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi, sẽ đến lượt.
Gieo Quẻ