3: Radio Online 03: Chúng ta sinh ra là để trưởng thành

Chúng ta được sinh ra để làm gì? Hãy cùng lắng nghe chiêm nghiệm của tôi dưới góc nhìn của Business Coach.

Send in a voice message: https://anchor.fm/doanhnhanhuongnoi/message

223 Lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *